Stolichnaya Vodka

Brand Stolichnaya
Country Russia
Retail Price $25 / 750 ml
Proof 80 (40%)

Drinks that use Stolichnaya Vodka

Ingredients in the same category

Ingredients from the same brand